Friday, 13 October 2017

Na Dzień Nauczyciela - specjalne życzenia / Special wishes on Teachers' Day

Dla tych, którzy nauczają... / To those who teach, and teach, and teach....


Be as wise as an owl


Życzenia urodzinowe akwarelą wypełnione...
Birthday wishes with watercolour in the background...
Blue watercolour for someone who likes blue :-) 


Clean & simple