Thursday, 3 August 2017

Najlepsze życzenia / Best wishes

Najlepsze życzenia na różne okazje :-) z kwiatem (stempel Altenew)
Best wishes card for all occasions :-) with an Altenew flower.


 Kartka bez napisu też na różne okazje :-)
Another card with no label for all occasions :-)

 

No comments:

Post a comment

Touch of Africa (canvas)