Friday, 13 October 2017

Na Dzień Nauczyciela - specjalne życzenia / Special wishes on Teachers' Day

Dla tych, którzy nauczają... / To those who teach, and teach, and teach....


No comments:

Post a comment

Touch of Africa (canvas)